Public Poem - TALEPUMPINGBEATMACHINE

A poetry festival which celebrates experimental poetry and the contemporary and historic avant-garde and its artists.

Copyright be.poetic vzw © All Rights Reserved

Public Poem: TALEPUMPINGBEATMACHINE

location: StrEATfest GC Essegem

A. Gomandstraat, 1090 Jette

Flurina Badel and Jérémie Sarbach sit on two wooden high seats situated face to face at a distance of several meters. Each artists is equipped with a typewriter with an affixed contact microphone and a webcam on top. The two typewriters are connected by a long paper web. Every movement is acoustically amplified by the contact microphones. On the floor below of the high seats are two laptops with their screen on the floor, their keyboard in the air. The two laptops are connected by a Skype-conversation and show a live video of the semi-circled type bars of the two typewriters.

 

Flurina Badel et Jérémie Sarbach sont assises sur deux sièges de tennis élevés situés face à face à une distance de plusieurs mètres. Chaque artiste est équipé d'une machine à écrire avec un microphone de contact et une webcam. Les deux machines à écrire sont reliées par une longue bande de papier. Chaque mouvement est acoustiquement amplifié par les micros de contact. A l'étage au-dessous des sièges élevés sont deux ordinateurs portables avec leur écran sur le sol, leur clavier dans l'air. Les deux ordinateurs portables sont reliés par une conversation Skype et montrent une vidéo en direct des barres de type semi-cerclées des deux machines à écrire.

 

Flurina Badel en Jérémie Sarbach zitten op twee hoge houten tennisstoelen die zich recht tegenover elkaar bevinden op een afstand van enkele meters. Elke kunstenaar is voorzien van een schrijfmachine met daarop een contactmicrofoon en een webcam. Beide schrijfmachines zijn verbonden door een lange papierbaan. Elke beweging wordt akoestisch versterkt door de contactmicrofoons. Op de vloer onder de hoge zitplaatsen zijn twee laptops met hun scherm op de vloer, het toetsenbord in de lucht. De twee laptops zijn verbonden door een Skype-gesprek en tonen een live video van de semi-omcirkelde typearmen van de twee typemachines.